วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ                                                                     


       ภาวะเงินเฟ้อ (inflation) หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องทำให้อำนาจซื้อหรือ ค่าของเงินลดลง เช่น เดือนที่ผ่านมาเราสามารถซื้อไข่ไก่ในราคาฟองละ 2 บาท แต่ปัจจุบันสามารถที่จะซื้อไข่ไก่หนึ่งฟองในราคา 4 บาท และอาจจะซื้อไข่ไก่ในราครที่สูงขึ้นอีกเรื่อยๆ


       ภาวะเงินเฟ้อนั้นจะทำให้ค่าเงินในกระเป๋าของเราลดลง หรือจะพูดในอีกแง้คือมูลค่าของเงินลดลง ความสามารถในการซื้อสินค้าก็ลดลงไปด้วย 
      สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

  1.  ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation) ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกำไรของผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านำเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยน
  2. ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในขณะนั้นๆจึงดึงให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น (Demand-pull inflation) หรือ มีแรงดึงทางด้านอุปสงค์ การเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐบาล การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น